Informačné plochy PRESENT

 
Informačné plochy slúžia na krátkodobú, ale aj dlhodobú propagáciu Vašich podujatí. Prostredníctvom nich Vaše plagáty upútajú pozornosť širokej verejnosti na exkluzívnych miestach Bratislavy.
 
Informačné plochy PRESENT sú verejnosti známe, pravidelnými obmenami plagátov upozorňujú na kultúrne dianie v Bratislave, ale aj v iných mestách.
 
Ponúkame prenájom informačných plôch na exkluzívnych miestach v Bratislave.

Informačné plochy PRESENT sú rozmiestnené na pevných miestach frekventovaných peších komunikácií v centre Starého Mesta, v Ružinove, Novom Meste, Karlovej Vsi, na Dlhých Dieloch, Kramároch a v Petržalke. Nájdete ich aj v okolí najrušnejších mestských križovatiek a v blízkosti nákupných centier. Plochy sú rozmiestnené tak, aby splnili cieľ Vašej kampane.

Informačné plochy PRESENT sa skladajú z 3 plôch v trojuholníkovom tvare alebo zo 4 plôch v kosoštvorcovom tvare.

Pre Vašu kampaň si môžete vybrať plochy v ľubovoľnom množstve, od jedného kusa až po všetky, ktoré sú vo Vami vybranom termíne voľné.

Na každú plochu Vám umiestnime informačné materiály do veľkosti formátu A1 (60 cm x 85 cm).