Zaujímavosti

Smile
na našich plochách zviditeľňujeme každé 3 mesiace inú profesionálne odfotenú kultúrnu pamiatku alebo významnú stavbu Bratislavy (Bratislavský hrad, budova SND na Hviezdoslavovom nám., Dóm Sv. Martina, Most SNP)

 

Smile
kladieme dôraz na estetický vzhľad informačných plôch – tento rok v lete sme z vlastnej iniciatívy vymenili všetky naše plochy v Starom Meste za nové plochy

 

Smile
2 – krát týždenne prejdeme všetky naše informačné plochy, kontrolujeme ich, ošetrujeme, v prípade poškodenia plagátu ho opravíme, snažíme sa o čo najlepší dojem plôch na okolie

 

Smile
iniciatívne oslovujeme realizátorov tzv. „čiernych výlepov“ a presviedčame ich už dlhoročne o výhodách oficiálnych výlepov a poukazujeme na úskalia „čiernych výlepov“

 

Smile
našou úspešnou snahou o znižovanie počtu tzv. „čiernych výlepov“ prispievame ku krajšiemu dojmu mesta Bratislava

 

Smile
na našich informačných plochách sú výhradne informácie o kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach (koncerty, divadelné predstavenia, výstavy, podujatia pre deti a mládež, prednášky, jazykové kurzy, tanečné podujatia, športové akcie, filmové predstavenia, programy divadiel)