Ceny za prenájom 1 plochy formátu A1
pre kultúrne, spoločenské a športové podujatia

 

vylepove plochy

Dĺžka prenájmu v týždňoch Ceny bez DPH *
( EUR/týždeň )
1 – 4 týždne 5,95 € / plocha/ týždeň
5 – 8 týždňov 5,65 / plocha/ týždeň
9 – 12 týždňov 5,30 / plocha/ týždeň
13 – 24 týždňov 5,00 / plocha/ týždeň
25 – 52 týždňov 4,65 / plocha/ týždeň

* V cene prenájmu je zahrnutý prenájom plochy, poplatok mestu, údržba plagátu, výlep plagátu formátu A1, starostlivosť a údržba informačnej plochy.

Fotodokumentáciu vylepených plôch poskytujeme ako doplnkovú službu v cene 1,66 € / plochu.